Feature Elements

Lucht- en ruimtevaartgeneeskunde

PraktijkHavendijk adviseert en geeft bijstand bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen de weigering van afgifte van een medische verklaring of het opleggen van restricties verbonden aan een medische verklaring. Verder kunt u bij PraktijkHavendijk terecht voor advisering, coaching en onderwijs op het gebied van hoogtefysiologie, versnellingen / Gkrachten, ruimtelijke desoriëntatie en het gezichtsvermogen in de luchtvaart.

Frans Terlouw is gespecialiseerd op het gebied van lucht- en ruimtevaartgeneeskunde. Hij is geregistreerd bedrijfsarts en in de Verenigde Staten opgeleid tot vliegerarts en Instructeur Crew Resource Management. Als vliegerarts heeft hij ruime ervaring binnen de militaire luchtvaart; verschillende plaatsingen als vliegerarts bij de Marine en de Luchtmacht, instructeur binnen het Centrum voor Mens en Luchtvaart (mensen-centrifuge, hypobare kamer en de hoogte ysiologie), lid Aero Medical Board van de Luchtmacht, verantwoordelijk en uitvoerend arts bij Search And Rescue operaties voor het Kust Wacht Centrum.
Civiel bestaat ruime ervaring als voorzitter Adviescommissie Medische Verklaring voor de Luchtvaart voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen Inspectie Verkeer en Waterstaat), een adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Awb.

Wat?
Binnen de hoogtefysiologie heeft de luchtdruk (barometrische druk) een centrale rol. Bij vliegen maar ook bij de bergsport krijg je te maken met veranderingen in de luchtdruk en de gevolgen hiervan op het menselijk lichaam. Het belang van de hoogtefysiologie en de gevolgen hiervan is groot. Niet alleen voor de piloten maar ook voor de passagiers en bergsporters. Voor piloten gelden primair de gevolgen voor de vliegveiligheid maar daarnaast, net als voor de passagiers en bergsporters, ook de gevolgen voor de eigen gezondheid. Onderwijs, advisering en coaching van piloten (commercieel en nietcommercieel) heeft dan ook een belang voor de vliegveiligheid.

Voor wie?
Bij PraktijkHavendijk kunnen piloten, vliegclubs, vliegscholen en bergsporters terecht voor advies en scholing. Maar ook passagiers met vragen over de gevolgen van het vliegen voor hun gezondheid zijn welkom.
Wat zijn de kosten voor deze diensten?
Neem hiervoor contact met ons op, dit kan via e-mail (info@praktijkhavendijk.nl) of per telefoon (06-20459731)


 

Consultancy

PraktijkHavendijk biedt consultancy op het gebied van verzuim, verzuimbegeleiding en verzuimbeleid. PraktijkHavendijk levert een senior bedrijfsarts als consultant om u te helpen zelf de regie over het verzuimbeheersingsproces te voeren en het optimale te halen uit de samenwerking met uw arbodienstverlener. De consultant coacht uw HR afdeling en uw leidinggevenden. Onder andere in het stellen van de juiste vragen aan de bedrijfsarts en bij de interpretatie van de rapportages van de bedrijfsarts.

Veel organisaties streven een volledige regie over het verzuimbeheersingsproces na. Voordeel hiervan is dat daarmee maximale invloed uitgeoefend kan worden op het proces en de dienstverlening van deskundigen (bedrijfsarts, arbodienst, providersboog) en optimale aansluiting kan ontstaan op de eigen arbo- en verzuimaanpak. Dit model, kwadrant III in het kwadrantenmodel van Falke en Verbaan, vraagt veel van de organisatie. Een bedrijfsarts als consultant kan u daarbij (tijdelijk) helpen. Deze senior bedrijfsarts wordt nadrukkelijk niet ingezet als bedrijfsarts maar als consultant voor uw bedrijf.

 


 

Crew Resource Management

PraktijkHavendijk verzorgt trainingen op het gebied van Crew Resource Management (CRM). CRM is een management systeem gebaseerd op zeven te beïnvloeden niettechnische vaardigheden (besluitvaardigheid, leiderschap, communicatie, flexibiliteit, situational awareness, taak analyse en assertiviteit) ter bevordering van de veiligheid en verhoging van de efficiëntie.

Frans Terlouw is aan de Naval Aviation School in Pensacola Florida opgeleid tot Instructeur CRM en heeft ruime ervaring binnen de militaire luchtvaart.

Wat is CRM
CRM is ontwikkeld in de luchtvaart. De aanleiding hiervoor was de vliegtuigramp op Tenerife in 1977. Centraal staan de niet-technische vaardigheden (human factors). CRM is een management systeem (een systeem van procedures en training) voor omstandigheden waar menselijke fouten grote gevolgen kunnen hebben. Menselijke fouten op het gebied van de niet-technische vaardigheden (human factors) kunnen in ongeveer 70% van incidenten en ongevallen als de oorzaak worden aangewezen

Voor wie?
CRM is ontstaan binnen de luchtvaart en inmiddels niet meer weg te denken. Maar niet alleen binnen de luchtvaart heeft CRM een plaats. Ook binnen andere disciplines, waaronder de gezondheidszorg, wordt door het toepassen van de CRM technieken de multidisciplinaire samenwerking binnen teamverband geoptimaliseerd. Met CRM wordt een verhoging van de efficiëntie bereikt en wordt de veiligheid bevordert.

Wat zijn de kosten voor deze diensten?
Neem hiervoor contact met ons op, dit kan via e-mail (info@praktijkhavendijk.nl) of per telefoon (06-20459731)

 


 

 

Medische keuringen.

Bij PraktijkHavendijk kunt u terecht voor diverse medische keuringen; onder andere medische keuringen voor het rijbewijs (alle categorieën), taxipas, overlijdensrisico verzekering (levensverzekering / hypotheek), arbeidsongeschiktheidsverzekering, visum.

Wie moet medisch gekeurd worden voor het rijbewijs?
Iedereen dient voorafgaand aan elk rijexamen een Eigen verklaring in te vullen. Een medische keuring (onderzoek door een arts) is nodig indien u één of meer vragen op de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoordt. Maar ook als u al een rijbewijs bezit kunt u te maken krijgen met een beoordeling van uw medische geschiktheid door het CBR. Deze beoordeling volgt dan op een medische keuring door een arts. Het kan hierbij gaan om de volgende situaties:

 1. het rijbewijs verloopt op of na uw 70ste verjaardag;
 2. er een verandering in uw gezondheidssituatie is opgetreden;
 3. u twijfels of vragen heeft over uw medische geschiktheid;
 4. u een rijbewijs C en/of D heeft; met ingang van 19 januari 2013 is de geldigheid van rijbewijzen C of D in de hele Europese Unie teruggegaan naar vijf jaar. Dat betekent dat houders van een rijbewijs C of D zich elke vijf jaar medisch moeten laten keuren.

Wat neemt u mee naar de medische keuring?

 1. de Eigen verklaring CBR. Deze Eigen verklaring is te koop als papieren formulier bij de
 2. theorie-examencentra van het CBR, bij de meeste gemeenten en bij veel rijscholen.
  Daarnaast kunt de Eigen verklaring gemakkelijk online kopen bij het CBR
 3. uw identiteitsbewijs
 4. een afgesloten potje met urine
 5. een overzicht van de medicijnen die u gebruikt
 6. uw bril of contactlenzen

De keuring.
De medische keuringen worden uitgevoerd conform de regeling eisen geschiktheid 2000van het CBR.

Wat zijn de kosten voor een rijbewijskeuring?
Voor medische keuring rijbewijs categorie A en/of B betaalt u € 50,00 inclusief 21% Btw. Voor een medische keuring rijbewijs A en/of B vanwege een wijziging in de gezondheidssituatie en/of bij twijfels of vragen over uw medische geschiktheid betaalt u € 35,00 inclusief 21% Btw Voor een medische keuring rijbewijs categorie C en/of D betaalt u € 60,00 exclusief 21% Btw.

Waarom een medische keuring voor de Taxipas?
Om als taxichauffeur te mogen werken, moet u een chauffeurskaart hebben. Deze chauffeurskaart is maximaal 5 jaar geldig. Om een chauffeurskaart te krijgen, dient u naast een geldig rijbewijs B, een verklaring omtrent het gedrag en een erkend getuigschrift in het bezit te zijn van een geneeskundige verklaring van een bedrijfsarts. Kiwa Register geeft namens de Inspectie Infrastructuur en Transport de chauffeurspassen uit. Om een pas te kunnen aanvragen of verlengen, hebt u een aanvraagformulier nodig. Deze kunt u bestellen via telefoonnummer 070-4144400 of het contactformulier op de website van Kiwa. Bij het aanvraagformulier hoort een vragenlijst en geneeskundige verklaring.

Wat neemt u mee naar de medische keuring?

 1.  de ingevulde vragenlijst en de geneeskundige verklaring;
 2. uw identiteitsbewijs
 3. een afgesloten potje met urine
 4. een overzicht van de medicijnen die u gebruikt
 5. uw bril of contactlenzen

De keuring.
De medische keuringen worden uitgevoerd conform de regeling eisen geschiktheid 2000 van het CBR.

Wat zijn de kosten?
Voor een medische keuring ten behoeve van de aanvraag van een chauffeurskaart betaalt u € 40,00 exclusief Btw

Medische keuringen ten behoeve van aanvragen overlijdensrisico verzekering (levensverzekering/hypotheek), arbeidsongeschiktheidsverzekering of andere verzekering.

Bij het afsluiten van een verzekering met overlijdensrisico en/of arbeidsongeschiktheidsrisico wil de verzekeraar graag weten hoe het met uw gezondheid is. Dit is van belang om een inschatting te kunnen maken of er sprake is van een verhoogd risico op overlijden of arbeidsongeschiktheid gedurende de hele looptijd van de verzekering. Deze inschatting wordt gedaan door de afdeling Medisch Advies. Het advies wordt onder andere gebaseerd op statistische gegevens die wereldwijd worden verzameld door de verzekeraars. Afhankelijk van het te verzekeren bedrag, is een gezondheidsverklaring of medische keuring vereist. Hoe hoger uw te verzekeren kapitaal is, hoe uitgebreider uw gezondheidssituatie zal worden onderzocht.

Wat neemt u mee naar de medische keuring?

 1. het door de verzekeraar of tussenpersoon verstrekte pakket aan formulieren (oa vragenformulier, formulier lichamelijk onderzoek, machtigingen)
 2.  uw identiteitsbewijs
 3. een afgesloten potje met urine
 4. een overzicht van de medicijnen die u gebruikt
 5. uw bril of contactlenzen

Wat zijn de kosten?
De kosten worden betaald door de verzekeraar.

 


Bedrijfsgeneeskundige advisering en coaching.

 

PraktijkHavendijk verzorgt verzuimbegeleiding en adviseert bij het opzetten en onderhouden van een goed verzuimbeleid. Het gedragsmodel vormt hierbij het uitgangspunt met een beheersing van het verzuim en een reductie van de kosten hiervan als doel.

Hoge verzuimpercentages brengen hoge kosten met zich mee. Binnen de dienstverlenende sector kunnen de personeelskosten uit ongeveer 80% van de totale begroting van het bedrijf bestaan. Niet alleen de directe kosten (personeelskosten) maar ook de indirecte kosten (inhuur personeel, productieverlies) kunnen een behoorlijke kostenpost voor het bedrijf opleveren. De waarde van een goede verzuimbegeleiding is dan ook aanzienlijk. De kosten hiervan zijn relatief klein ten opzichte van de opbrengst. Daarnaast heeft een goede verzuimbegeleiding een positieve invloed op het verzuim (oa verkorten verzuimduur, preventie verzuim, terugdringen kort frequent verzuim).

PraktijkHavendijk werkt bij voorkeur met het gedragsmodel als uitgangspunt. Hierbij wordt er van uit gegaan dat aan verzuim een keuze (gedrag) ten grondslag ligt. Het veranderen van het gedrag vormt de basis van de begeleiding. Daarnaast wordt gewerkt met het medische model en het belasting-belastbaarheid model.

Voor wie?
Voor grote en kleine ondernemingen.

Wat zijn de kosten voor deze diensten?
Zie overzicht tarieven 2013 (graag een link plaatsen naar onderstaande tekst)

Overzicht tarieven 2013 PraktijkHavendijk, bedrijfsgeneeskundige advisering en coaching. Genoemde tarieven zijn excl. Btw. Voor alle diensten geldt een Btw-tarief van 21%. uurtarief bedrijfsarts € 158,60

 • uurtarief bedrijfsarts € 158,60
 • uurtarief bedrijfsarts dagdeel (vanaf 4 uur) € 150,70
 • uurtarief bedrijfsarts dagdeel (vanaf 4 uur) € 150,70
 • uurtarief bedrijfsarts hele dag € 147,50

 

 • normtijden verrichtingen, tarief als % uurtarief bedrijfsarts.
 • 1ste spreekuur incl. rapportage, 45 min
 • vervolgspreekuur incl. rapportage, 30 min
 • arbeidsomstandigheden spreekuur, 30 min
 • spreekuur + opstellen probleemanalyse, 45 min
 • spreekuur + bijstellen probleemanalyse, 45 min
 • spreekuur + opstellen actueel oordeel +
 • opstellen medische bijlage,  60 min
 • opvragen medische informatie curatieve sector, 15 min
 • beoordelen medische informatie curatieve sector + rapportage, 15 min