Lucht- en ruimtevaartgeneeskunde

plane 04PraktijkHavendijk adviseert en geeft bijstand bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen de weigering van afgifte van een medische verklaring of het opleggen van restricties verbonden aan een medische verklaring. Verder kunt u bij PraktijkHavendijk terecht voor advisering, coaching en onderwijs op het gebied van hoogtefysiologie, versnellingen / G-krachten, ruimtelijke desoriëntatie en het gezichtsvermogen in de luchtvaart.

Frans Terlouw is gespecialiseerd op het gebied van lucht- en ruimtevaartgeneeskunde. Hij is geregistreerd bedrijfsarts en in de Verenigde Staten opgeleid tot vliegerarts en Instructeur Crew Resource Management. Als vliegerarts heeft hij ruime ervaring binnen de militaire luchtvaart; verschillende plaatsingen als vliegerarts bij de Marine en de Luchtmacht, instructeur binnen het Centrum voor Mens en Luchtvaart (mensen-centrifuge, hypobare kamer en de hoogte fysiologie), lid Aero Medical Board van de Luchtmacht, verantwoordelijk en uitvoerend arts bij Search And Rescue operaties voor het Kust Wacht Centrum. Civiel bestaat ruime ervaring als voorzitter Adviescommissie Medische Verklaring voor de Luchtvaart voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen Inspectie Verkeer en Waterstaat), een adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Awb.

Wat?
Binnen de hoogtefysiologie heeft de luchtdruk (barometrische druk) een centrale rol. Bij vliegen maar ook bij de bergsport krijg je te maken met veranderingen in de luchtdruk en de gevolgen hiervan op het menselijk lichaam. Het belang van de hoogtefysiologie en de gevolgen hiervan is groot. Niet alleen voor de piloten maar ook voor de passagiers en bergsporters. Voor piloten gelden primair de gevolgen voor de vliegveiligheid maar daarnaast, net als voor de passagiers en bergsporters, ook de gevolgen voor de eigen gezondheid. Onderwijs, advisering en coaching van piloten (commercieel en nietcommercieel) heeft dan ook een belang voor de vliegveiligheid.

Voor wie?
Bij PraktijkHavendijk kunnen piloten, vliegclubs, vliegscholen en bergsporters terecht voor advies en scholing. Maar ook passagiers met vragen over de gevolgen van het vliegen voor hun gezondheid zijn welkom.

Wat zijn de kosten voor deze diensten?
Neem hiervoor contact met ons op, dit kan via e-mail (info@praktijkhavendijk.nl) of per telefoon (06-20459731)