Crew Resource Management

crm 06PraktijkHavendijk verzorgt trainingen op het gebied van Crew Resource Management (CRM). CRM is een management systeem gebaseerd op zeven te beïnvloeden niet-technische vaardigheden (besluitvaardigheid, leiderschap, communicatie, flexibiliteit, situational awareness, taak analyse en assertiviteit) ter bevordering van de veiligheid en verhoging van de efficiëntie.

Frans Terlouw is aan de Naval Aviation School in Pensacola Florida opgeleid tot Instructeur CRM en heeft ruime ervaring binnen de militaire luchtvaart.

Wat is CRM?
CRM is ontwikkeld in de luchtvaart. De aanleiding hiervoor was de vliegtuigramp op Tenerife in 1977. Centraal staan de niet-technische vaardigheden (human factors). CRM is een management systeem (een systeem van procedures en training) voor omstandigheden waar menselijke fouten grote gevolgen kunnen hebben. Menselijke fouten op het gebied van de niet-technische vaardigheden (human factors) kunnen in ongeveer 70% van incidenten en ongevallen als de oorzaak worden aangewezen

Voor wie?
CRM is ontstaan binnen de luchtvaart en inmiddels niet meer weg te denken. Maar niet alleen binnen de luchtvaart heeft CRM een plaats. Ook binnen andere disciplines, waaronder de gezondheidszorg, wordt door het toepassen van de CRM technieken de multidisciplinaire samenwerking binnen teamverband geoptimaliseerd. Met CRM wordt een verhoging van de efficiëntie bereikt en wordt de veiligheid bevorderd.

Wat zijn de kosten voor deze diensten?
Neem hiervoor contact met ons op, dit kan via e-mail (info@praktijkhavendijk.nl)
of per telefoon (06-20459731)