Bedrijfsgeneeskundige advisering en coaching

stethoscope 06

PraktijkHavendijk verzorgt verzuimbegeleiding en adviseert bij het opzetten en onderhouden van een goed verzuimbeleid. Het gedragsmodel vormt hierbij het uitgangspunt met een beheersing van het verzuim en een reductie van de kosten hiervan als doel. Hoge verzuimpercentages brengen hoge kosten met zich mee. Binnen de dienstverlenende sector kunnen de personeelskosten uit ongeveer 80% van de totale begroting van het bedrijf bestaan. Niet alleen de directe kosten (personeelskosten) maar ook de indirecte kosten (inhuur personeel, productieverlies) kunnen een behoorlijke kostenpost voor het bedrijf opleveren. De waarde van een goede verzuimbegeleiding is dan ook aanzienlijk. De kosten hiervan zijn relatief klein ten opzichte van de opbrengst. Daarnaast heeft een goede verzuimbegeleiding een positieve invloed op het verzuim (oa verkorten verzuimduur, preventie verzuim, terugdringen kort frequent verzuim).

PraktijkHavendijk werkt bij voorkeur met het gedragsmodel als uitgangspunt. Hierbij wordt er van uit gegaan dat aan verzuim een keuze (gedrag) ten grondslag ligt. Het veranderen van het gedrag vormt de basis van de begeleiding. Daarnaast wordt gewerkt met het medische model en het belasting-belastbaarheid model.

Voor wie?
Voor grote en kleine ondernemingen.

Wat zijn de kosten voor deze diensten?


Tarieven 2015
Overzicht tarieven 2015 PraktijkHavendijk,
bedrijfsgeneeskundige advisering en coaching. Genoemde tarieven zijn excl. Btw.
Voor alle diensten geldt een Btw-tarief van 21%.

 • uurtarief bedrijfsarts
  € 158,60
 • uurtarief bedrijfsarts dagdeel (vanaf 4 uur)
  € 150,70
 • uurtarief bedrijfsarts hele dag
  € 147,50
 • normtijden verrichtingen, tarief als % uurtarief bedrijfsarts.
  1ste spreekuur incl. rapportage
  45 min
 • vervolgspreekuur incl. rapportage
  30 min
 • arbeidsomstandigheden spreekuur
  30 min
 • spreekuur + opstellen probleemanalyse
  45 min
 • spreekuur + bijstellen probleemanalyse
  45 min
 • spreekuur + opstellen actueel oordeel + opstellen medische bijlage
  60 min
 • opvragen medische informatie curatieve sector
  15 min
 • beoordelen medische informatie curatieve sector + rapportage
  15 min


print versie