All posts by Frans Terlouw

Gezondheid

PraktijkHavendijk gaat bij de zorg voor gezondheid uit van de volgende definitie van gezondheid (Machteld Huber, BMJ 2011;343:d4163).

“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”.

Deze definitie is flexibel en dynamisch en neemt de veerkracht van mensen mee. Mensen kunnen met een ziekte om leren gaan en daarnaast toch nog behoorlijk gezond in het leven staan. Met deze definitie kunnen mensen dus gezond zijn, naast het hebben van een ziekte.’

Bij PraktijkHavendijk wordt bij de zorg voor gezondheid gekozen voor activering en (arbeid-)participatie. PraktijkHavendijk helpt werknemers door duidelijkheid te brengen in de mogelijkheden, door ziekte en gedrag te onderscheiden.

More